[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Trigger in package meerdere keren uitgevoerdOn 31-10-10 15:38, Arjen Bax wrote:
> Op 30 oktober 2010 11:20 heeft Martijn Grendelman het volgende geschreven:
> 
>> $ sudo aptitude install xyz
>> ...
>> Unpacking xyz (1.0) ...
>> Processing triggers for puppet ...
>>  * Reloading puppet agent
>> ...
>> Setting up xyz (1.0) ...
>> Processing triggers for puppet ...
>>  * Reloading puppet agent
>>
>>
>> Bij installatie met 'dpkg -i xyz_1.0_all.deb' komen die 'processing
>> triggers for puppet' maar 1 x voorbij, zoals ik het -ook bij aptitude-
>> zou verwachten.
> 
> Wilde gok (ik heb mij nog niet in triggers verdiept): ik denk dat er
> door aptitude, als het triggerscript wordt gedraaid, een
> environment-variabele gezet wordt die aangeeft of je in de unpack- of
> de setup-fase zit. Op die manier is hetzelfde triggerscript in
> meerdere fases van de installatie bruikbaar. De environment-variabele
> moet je testen in je triggerscript om te zien of je in de gewenste
> fase (in jouw geval setup) zit.

Bedankt voor de tip. Ik heb het getest (door 'env' uit te voeren in het
postinst script), maar helaas.. er is geen variabele gedefinieerd die dit
onderscheid zou kunnen aanduiden.

Inmiddels heb ik het om het probleem heen gewerkt, door mijn expliciete
trigger te vervangen door een file trigger. Die werken wat eenvoudiger,
want het pakket wat de trigger definieert en uitvoert hoeft alleen maar te
zeggen:

  interest /some/directory

Telkens als een ander pakket iets wijzigt in /some/directory wordt de
trigger uitgevoerd. In het pakket dat de trigger triggert hoeft helemaal
niets te worden gewijzigd.

Bij deze setup wordt de trigger steeds maar 1 x uitgevoerd, namelijk na
"unpacking".

Groeten,
Martijn.


Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: