[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Exim4 / debconf waarden worden niet gebruiktOn 31-08-10 10:07, Martijn Grendelman wrote:
> Hi,
> 
> Een vraag voor de experts :-)
> 
> Ik probeer Exim4 te configureren via debconf pre-seeding. Met de tool
> 'debconf-set-selections' zet ik een aantal waarden, die normaal gesproken
> via een dialoogvenster aan de gebruiker worden gevraagd.
> 
> Dat werkt, in die zin, dat ik na deze actie via 'debconf-get-selections'
> kan zien, dat de nieuwe waarde is gezet.
> 
> Als ik daarna echter 'dpkg-reconfigure exim4-config' draai, dan krijg ik
> weer de /oude/ waarden (van voor 'debconf-set-selections') te zien, en ook
> als ik met 'dpkg-reconfigure -u exim4-config' (-u betekent: stel geen
> vragen die al ooit beantwoord zijn) de configuratie ververs, dan staan
> daarna de oude waarden weer terug.
> 
> Ik was in de veronderstelling dat de waarden in de debconf-database
> 'leading' waren, maar in het geval van Exim is dat blijkbaar niet het geval.
> 
> Iemand enig idee hoe dat komt? Waar worden die waarden opgeslagen?

Never mind, al gevonden: /etc/exim4/update-exim4.conf.conf. Te lang
geleden dat ik in die file gekeken heb...

Groeten,
Martijn.


Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: