[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Exim4 / debconf waarden worden niet gebruiktHi,

Een vraag voor de experts :-)

Ik probeer Exim4 te configureren via debconf pre-seeding. Met de tool
'debconf-set-selections' zet ik een aantal waarden, die normaal gesproken
via een dialoogvenster aan de gebruiker worden gevraagd.

Dat werkt, in die zin, dat ik na deze actie via 'debconf-get-selections'
kan zien, dat de nieuwe waarde is gezet.

Als ik daarna echter 'dpkg-reconfigure exim4-config' draai, dan krijg ik
weer de /oude/ waarden (van voor 'debconf-set-selections') te zien, en ook
als ik met 'dpkg-reconfigure -u exim4-config' (-u betekent: stel geen
vragen die al ooit beantwoord zijn) de configuratie ververs, dan staan
daarna de oude waarden weer terug.

Ik was in de veronderstelling dat de waarden in de debconf-database
'leading' waren, maar in het geval van Exim is dat blijkbaar niet het geval.

Iemand enig idee hoe dat komt? Waar worden die waarden opgeslagen?

Met vriendelijke groet,
Martijn Grendelman

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: