[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Smart errorPeter Teunissen schreef:
On 16 jul 2010, at 17:38, Aniruddha wrote:

Hoe oud zijn de schijven? Gaat het om een mission ctritical systeem?

De schijven zijn van 2008 en zijn 24/7 in gebruik. 'Mission critical' is misschien wat overdreven voor een van mijn privé servers, maar belangrijk is de data wel. De server is o.a. voor archiveren van data en nachtelijke backups bedoeld.
Uit google haal ik dit:
Number of "unstable" sectors (waiting to be remapped). If the unstable sector is subsequently written or read successfully, this value is decreased and the sector is not remapped. Read errors on the sector will not remap the sector, it will only be remapped on a failed write attempt. This can be problematic to test because cached writes will not remap the sector, only direct I/O writes to the disk.
Oftewel: je hebt een bad sector, waar data opstaat. Deze wordt echter pas geremapped door een spare sector als er data naar geschreven wordt. Tot die tijd is de sector "pending" en wordt getoond in smart attribute 197. Als andere smart-testen geen fouten melden zal het waarschijnlijk wel meevallen. Wat natuurlijk niet wegneemt dat je sowieso backups moet maken. Verder is het wellicht raadzaam een raid-1/raid-5+ te installeren.

Sjoerd

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: