[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Daisy Player: segmentation faultOn Mon, Jul 05, 2010 at 04:02:14PM +0200, Dirk Schouten wrote:

|| Ik probeer een DAISY (Digital Accessible Information
|| SYstem) speler onder Ubuntu aan de praat te krijgen.
|| Daisy is het systeem voor slechtzienden om boeken voorgelezen te
|| krijgen.
|| Het lukt mij niet om de speler aan de 'praat' te krijgen.

Mijn indruk, ondersteund door het 0.* versienummer en de segmentation
fault direkt bij het opstarten, is dat de software niet af is.

Jammer.                           Vincent.
-- 
Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: