[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Daisy Player: segmentation faultHoi Dirk,
[Ik CC je omdat ik uit je mail niet afleid dat je deze lijst normaal
volgt, sorry als dat wel zo is.]

Ubuntu heeft wel het pakket plasma-widget-daisy, wat je denk ik alleen
kan gebruiken als je KDE gebruikt, maar ik neem aan dat je dat niet
gebruikt.

Ik wil wel kijken of ik dit pakket kan bouwen in mijn ppa [1], geef me
even tijd. Kun je mij vertellen of er niet dit soort pakketten
(misschien dus van een andere naam?) in Debian/Ubuntu zitten? Skolelinux
werkt volgens mij samen met Debian (maar ik kan mij vergissen).

Grt
Paul
[1] https://launchpad.net/~paul-climbing/+archive/testing-area

On 07/05/10 16:47, Dirk Schouten wrote:
> Geachte Debian groep,
> Ik probeer een DAISY (Digital Accessible Information
> SYstem) speler onder Ubuntu aan de praat te krijgen.
> Daisy is het systeem voor slechtzienden om boeken
> voorgelezen te krijgen.
> Het lukt mij niet om de speler aan de 'praat' te krijgen.
> 
> Het Daisy Plaayer project staat op:
> http://developer.skolelinux.no/info/studentgrupper/2006-hig-daisyplayer/
> 
> De ontwikkelaars op
> http://developer.skolelinux.no/info/studentgrupper/2006-hig-daisyplayer/www-files/p-developers/
> 
> zijn niet meer per e-mail te bereiken. Ik zit vast en
> heb niet voldoende Linux kennis voor deze klus.
> Vandaar dat ik de vraag hier stel.
> 
> Ik schreef de developers:
> 
> I'm trying to install the Daisy Player (console and
> GUI) on Ubuntu 10.04 LTS and experience some problems.
> Hope you can help us out. I'm trying to find a cost
> effective solution for visually impaired people but my
> Linux experience is limited.
> 
> This is what I did:
> 
> - downloaded the libdaisy, daisyconsole and daisygui
> 0.2.4_i386.deb's from:
> http://developer.skolelinux.no/info/studentgrupper/2006-hig-daisyplayer/www-files/p-download/
> 
> 
> - studied the 'dcs' texts to find out which
> dependencies are needed.
> 
> - Installed them via the Ubuntu software center. They
> were properly installed IMHO.
> 
> - used the command in the FAQ to install the threed
> debs. The libdaisy deb was installed as the first one.
> 
> sudo dpkg -i package_name.deb
> 
> - Everything seemed OK, that is all debs were marked
> 'installed' in the Ubuntu software center.
> - When loading a DAISY CD via the GUI I get:
> 'segmentation fault'.
> - the same error occurs with the console player.
> 
> I started all over on another machine (from
> downloading to loading a Daisy CD) but got the same error.
> 
> Would it be an idea to make a complete package of the
> Daisy Player for the latest Ubuntu LTS? It would make
> the Daisy Player much more accessible for other
> unexperienced Ubuntu users.
> 
> Hoping you can help us out,
> with kind regards,
> Dirk Schouten
> -------------------------------------------
> 
> Het zou een grote aanwinst zijn als we een
> werkende Daisy Speler voor Ubuntu zouden hebben.
> Met vriendelijke groet,
> Dirk Schouten
> 

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: