[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: courier->dovecot: submappen weg in squirrelmailArjen Bax schreef:
12. Default Sub. of INBOX : true
Kijk of je je in squirrelmail opnieuw moet abonneren op de mappen. Experimenteer daarbij met zowel true als false van deze instelling. Gezien het feit dat Thunderbird en Evolution werken lijkt het probleem in squirrelmail te zitten, dit zou een van de oplossingen kunnen zijn.

Succes!
Sjoerd

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: