[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

courier->dovecot: submappen weg in squirrelmailVorige week heb ik op mijn thuissysteem (debian testing) courier-imap
vervangen door dovecot-imap. Met courier kreeg ik beveiligde
verbindingen met SSL en TLS niet aan de praat; met dovecot werkte dit
OOTB.
De lokale gebruikers die Thunderbird en Evolution gebruiken als
mailprogramma merken verder geen verschil. Echter als iemand via de
webmailclient squirrelmail zijn mailbox opent, zijn alle submappen
onzichtbaar behalve
INBOX
Drafts
Sent
Trash
  Drafts
  Sent
  Trash
Junk

(Tussen de Trash en Junk op het bovenste niveau zitten dus nog een
Drafts, Sent, Trash op het volgende niveau.)

Ik heb al met squirrelmail-configure via de menu's "Server Settings"
=> "IMAP Settings" => "Server software" voor "dovecot" gekozen. De
overige IMAP Settings van squirrelmail-configure zijn:
4.  IMAP Server : localhost
5.  IMAP Port : 143
6.  Authentication type : login
7.  Secure IMAP (TLS) : false
8.  Server software : dovecot
9.  Delimiter : detect

De "Folder Defaults" zien er als volgt uit:
1. Default Folder Prefix :
2. Show Folder Prefix Option : false
3. Trash Folder : Trash
4. Sent Folder : Sent
5. Drafts Folder : Drafts
6. By default, move to trash : true
7. By default, save sent messages : true
8. By default, save as draft : true
9. List Special Folders First : true
10. Show Special Folders Color : true
11. Auto Expunge : true
12. Default Sub. of INBOX : true
13. Show 'Contain Sub.' Option : false
14. Default Unseen Notify : 2
15. Default Unseen Type : 1
16. Auto Create Special Folders : true
17. Folder Delete Bypasses Trash : false
18. Enable /NoSelect folder fix : false

Ik heb al geprobeerd wat er gebeurt als 12 op false wordt gezet
(+herstart Apache): geen resultaat.

Iemand nog een idee hoe ik in squirrelmail de submappen weer terug krijg?

Vriendelijke groeten,
Arjen Bax


Reply to: