[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Geen toegangsrechtenKarel Lucas wrote:
> Matijs van Zuijlen schreef:
>> Kan bijvoorbeeld zijn dat je geen toegang hebt tot een hoger gelegen
>> directory.
>> Maar aangezien je het hebt over server en clients, waarmee probeer je
>> toegang te
>> krijgen? En ben je groepslid op zowel de client als de server?
>>   
> 
> De mappen waarmee ik contact probeer te krijgen staan op de server,
> en alle gebruikers en groepen zijn zowel op de server als op de clients
> hetzelfde, inclusief de toegangsrechten.  Met vriendelijke groet,  Karel.

Bestaat het probleem ook als je direct op de server werkt, bijvoorbeeld met ssh?

-- 
Matijs

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: