[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Saslauthd start-probleemPaul van der Vlis wrote:
> Ik heb een raar probleem met saslauthd. Het lijkt alsof het init.d
> script saslauthd 2x start (en stopt), en de tweede keer niet goed.
> Saslauthd start dus wel gewoon, maar ik zie een foutmelding die mij
> stoort, en wellicht is er iets toch niet in orde.
> 
> Uiteraard heb ik een run-directory ingesteld in /etc/default/saslauthd:
> OPTIONS="-c -m /var/run/saslauthd"
> 
> Iemand een idee?  (gaat om Lenny)

Hoeveel en welke files staan er in /etc/default/ waarvan de naam met saslauthd
begint?

Ik vraag dit omdat in de sid-versie van dit pakket in het init-script staat:

DEFAULT_FILES=`find /etc/default -regex '/etc/default/saslauthd[_a-zA-Z0-9\-]*$'

en later:

do_startall()
{
	for instance in $DEFAULT_FILES
	do
		start_instance $instance
	done
}

Groet,
-- 
Matijs

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: