[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian multimedia met hogere versienummers?Wouter Verhelst schreef:
> On Mon, Jan 25, 2010 at 01:56:08PM +0100, Paul van der Vlis wrote:
>> Ik heb begrepen dat hij extra paketten bied, niet dat hij dingen
>> veranderd aan mijn bestaande pakketten.
> 
> Het is wat complexer dan dat.
> 
> Binnen Debian is de policy momenteel dat omwille van softwarepatenten
> (die in Europa een grijze status hebben, maar in de VS wel degelijk
> enforcable zijn), er geen gepatenteerde algoritmes aanvaard worden als
> die patenten door hun houders ook daadwerkelijk actief "enforced"
> worden. Helaas is het wel zo dat veel multimedia-software alsdusdanig te
> omschrijven is. Om die reden zijn sommige libraries voor de pakketten in
> Debian aangepast: ofwel worden ze gecompileerd met de gewraakte
> algoritmes eruitgepatched, ofwel wordt een bepaalde compile-time optie
> uitgezet, of iets gelijkaardigs. Dat zorgt ervoor dat Debian niet in de
> problemen kan komen omdat het patenten zou overtreden, maar betekent wel
> dat de binaire pakketten niet alles ondersteunen wat de source wel
> ondersteunt.
> 
> Wanneer de debian-multimedia repository een pakket bevat dat ook in
> Debian zelf aanwezig is, dan kan je er prat op gaan dat de versie in
> debian-multimedia wel ondersteuning heeft voor de één of andere codec
> die je in de versie in Debian niet gaat vinden.

Ik ben er wel van op de hoogte dat dit zo is in debian-multimedia
(bijvoorbeeld bij mplayer). Maar ik nam aan dat dat dan onder een andere
naam gebeurde. Verkeerde aanname, in ieder geval bij mplayer. zo blijkt.
Ik zal me er binnenkort eens verder in gaan verdiepen.

Als ik me niet vergis zitten er allerlei pakketten niet in Debian die
hier gewoon mogen. Wellicht een idee om een Nederlands repository te
maken met software die niet in Debian zit, maar er hier legaal in mag
zitten. Wellicht zou er ook software in kunnen die alleen interessant is
voor Nederlanders.

Met vriendelijke groet,
Paul van der Vlis.
-- 
http://www.vandervlis.nl/


Reply to: