[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian multimedia met hogere versienummers?On Mon, Jan 25, 2010 at 01:56:08PM +0100, Paul van der Vlis wrote:
> Ik heb begrepen dat hij extra paketten bied, niet dat hij dingen
> veranderd aan mijn bestaande pakketten.

Het is wat complexer dan dat.

Binnen Debian is de policy momenteel dat omwille van softwarepatenten
(die in Europa een grijze status hebben, maar in de VS wel degelijk
enforcable zijn), er geen gepatenteerde algoritmes aanvaard worden als
die patenten door hun houders ook daadwerkelijk actief "enforced"
worden. Helaas is het wel zo dat veel multimedia-software alsdusdanig te
omschrijven is. Om die reden zijn sommige libraries voor de pakketten in
Debian aangepast: ofwel worden ze gecompileerd met de gewraakte
algoritmes eruitgepatched, ofwel wordt een bepaalde compile-time optie
uitgezet, of iets gelijkaardigs. Dat zorgt ervoor dat Debian niet in de
problemen kan komen omdat het patenten zou overtreden, maar betekent wel
dat de binaire pakketten niet alles ondersteunen wat de source wel
ondersteunt.

Wanneer de debian-multimedia repository een pakket bevat dat ook in
Debian zelf aanwezig is, dan kan je er prat op gaan dat de versie in
debian-multimedia wel ondersteuning heeft voor de één of andere codec
die je in de versie in Debian niet gaat vinden.

Vandaar.

-- 
The biometric identification system at the gates of the CIA headquarters
works because there's a guard with a large gun making sure no one is
trying to fool the system.
  http://www.schneier.com/blog/archives/2009/01/biometrics.html


Reply to: