[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Verbinding weg bij Sid (opgelost!)Op vrijdag 29 januari om 23.20 uur schreef Diederik de Haas:
> Ja, ik weet zeker dat ik network-manager niet heb draaien. 
> Het schijnt tegenwoordig redelijk te werken, maar dat is wel eens
> anders geweest. Daarnaast heb je het helemaal niet nodig, een entry
> in je /etc/network/interfaces is genoeg.

Ik heb network-manager gedeïnstalleerd, en heb een
/etc/network/interfaces die exact gelijk is aan de jouwe. En waarachtig,
nog steeds verbinding. Zo leer je nog eens wat.  :-)

> > Ik meen me vaag te herinneren dat je als je een vast IP-adres hebt,
>
> Vast IP doe je zoals Huub aangaf

Kom ik nog op.

> > Opmerkelijk dat in de bootmessages van Squeeze een verbinding via
> > eth0 voorkomt, terwijl het in Sid eth1 genoemd wordt.
>
> Kijk hiervoor eens in /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

Inmiddels weet ik dat dit ermee te maken heeft.
In /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules wordt eth0 in beslag
genomen door een regel voor iets dat ooit om één of andere reden is
ontstaan, maar in ieder geval niet meer bestaat. eth1 komt in de tweede
regel voor.
Wat je dan te doen staat: dit bestand weggooien, en de module voor de
netwerkverbinding stoppen en opnieuw starten, of anders gewoon
rebooten. Er ontstaat een nieuwe 70-persistent-net.rules, nu met 1
regel, waarin ook mijn netwerkkaart voorkomt, 'VIA Rhine'. Was voorheen
niet zo. Er staat nog 'eth1', maar die kan ik handmatig veranderen in
'eth0'.

Na het opnieuw opstarten blijkt dat de verbinding nu op eth0 zit, dat
was voorheen eth1. Ook verscheen voorheen met dmesg de melding
'renaming eth0 to eth1', dat is nu ook verdwenen.

En ziedaar: het blijkt ook weer te werken met de nieuwste versie van
network-manager!
De bug in network-manager 0.7.999-1 en -2 bestaat dus hieruit dat er
geen rekening meer wordt gehouden met een eventuele hernoeming van eth0
naar eth1, veroorzaakt door het feit dat eth0 in 70-persistent-net.rules
onnodig in beslag wordt genomen door iets anders.

Ik denk trouwens dat als er in /etc/network/interfaces eth1 had gestaan
op de plaatsen waar nu eth0 staat, het dan toch nog zou hebben gewerkt.

Veel van het bovenstaande kwam ik trouwens tegen in de Engelstalige
Debian-lijst. Iemand constateert dat op sommige van zijn machines de
ethernetverbinding op eth0 zit, en op andere op eth1. Vanwaar dat
verschil, en of dat nou niet uniform te krijgen is.
Voor wie het interesseert: kijk op
http://lists.debian.org/debian-user/2010/01/thrd5.html
en zoek binnen deze pagina naar het onderwerp 'eth0 or eth1', iets
boven het midden.

S.


Reply to: