[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Verbinding weg bij Sid (opgelost!)Diederik de Haas wrote:
> Of ze hebben/hadden het probleem niet wat jij hebt.

Ik draai hier network-manager 0.7.999-2, en heb inderdaad geen enkel probleem
... met wireless.

Maar ik heb net even getest door een ethernetkabel in mijn laptop te steken, en
er gebeurt helemaal niets.

Dus het probleem lijkt heel specifiek te zijn voor de combinatie network-manager
+ wired, en dat komt wat minder vaak voor.

-- 
Matijs

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: