[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: KDE achtergrond valt wegSjoerd Hardeman wrote:
Karel Lucas schreef:

Jochem Berndsen schreef:
Misschien een beetje flauw van mij, maar waarom gebruik je geen GDM of
KDM? (Als root inloggen is trouwens normaliter niet zo verstandig.)


Ik wil op mijn PC's voldoende mogelijkheden om administratieve
taken te kunnen uitvoeren.  Bij gebruik van GDM of KDM ben ik
naar mijn mening teveel beperkt.  Maar ik gebruik zoveel moge-
lijk mijn gewone gebruikersaccount.
Daarvoor heb je toch gksu/kdesu?

En als je dan echt op de console wilt inloggen (als X een keer hangt ofzo), dan heb je die nog beschikbaar onder ALT-F1 t/m F6...

Groeten,
Martijn.

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: