[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: root fs was not correctly unmountedHugo Vanwoerkom schreef:
> Paul van der Vlis wrote:
>> Hugo Vanwoerkom schreef:
>>> Hoi,
>>>
>>> Na een dist-upgrade met Sid krijg in met opstarten nu een bericht 'root
>>> fs was not correctly unmounted'.
>>>
>>> Ik had moeilijkheden met util-linux, nu opgelost.
>>>
>>> Heeft iemand een idee hoe ik er achter moet komen wat de moeilijkheid
>>> met umountroot is? Ik zie niets in de logs of op het console.
>>
>> /etc/init.d/umountroot moet natuurlijk bestaan en executable zijn, en er
>> moet een link naar toe zijn (/etc/rc6.d/S60umountroot).
>>
>> Als dit goed is zou je debug-code in het script kunnen zetten, b.v. om
>> te controleren of het script wel wordt uitgevoerd, en het mount commando
>> verbose uitvoeren (-v).
> 
> Zo?
> 
> do_stop () {
>     [ "$VERBOSE" = no ] || log_action_begin_msg "Mounting root
> filesystem read-only"
>     # These directories must exist on the root filesystem as they are
>     # targets for system mountpoints. We've just unmounted all other
>     # filesystems, so either they are mounted now (in which case the
>     # mount point exists) or we can make the mountpoint.
>     for dir in /proc /sys /var/run /var/lock; do
>       mkdir -p $dir || true
>     done
> 
>     MOUNT_FORCE_OPT=
>     [ "$(uname -s)" = "GNU/kFreeBSD" ] && MOUNT_FORCE_OPT=-f
>     # This:
>     #   mount -n -o remount,ro /
>     # will act on a bind mount of / if there is one.
>     # See #339023 and the comment in checkroot.sh
>     mount -v $MOUNT_FORCE_OPT -n -o remount,ro -t dummytype dummydev / 2>/dev/null \
>     || mount -v $MOUNT_FORCE_OPT -n -o remount,ro dummydev / 2>/dev/null \
>     || mount -v $MOUNT_FORCE_OPT -n -o remount,ro   /
>     ES=$?
>     [ "$VERBOSE" = no ] || log_action_end_msg $ES
> }


Aan iets in die richting dacht ik inderdaad, alleen zie ik ook een
"2>/dev/null". Dit zorgt er voor dat er geen foutmeldingen op het scherm
verschijnen dus ik zou zeggen: haal dat weg, maak er misschien dit van:

mount -v $MOUNT_FORCE_OPT -n -o remount,ro -t dummytype dummydev / \
|| mount -v $MOUNT_FORCE_OPT -n -o remount,ro dummydev / \
|| mount -v $MOUNT_FORCE_OPT -n -o remount,ro /

>> Als het te snel gaat kun je de output vast naar een bestand in het
>> rootfs sturen ;-)
> 
> Hoe zou ik dat doen?

Met iets als "> /root/logfile 2>&1", op de plek waar boven "2>/dev/null"
staat. Maar probeer het eerst eens zoals boven.

Met vriendelijke groet,
Paul van der Vlis.
-- 
http://www.vandervlis.nl/


Reply to: