[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Alle default-packages installerenPaul van der Vlis wrote:
> Tijdens de installatie procedure komt er een vraag voorbij waar je kunt
> selecteren of je b.v. een desktop wilt. Is het ook mogelijk deze vraag
> later nog eens te krijgen?

'tasksel'

of eventueel

'tasksel --new-install'

Het laatste commando zal een identiek resultaat geven als tijdens een 
installatie.
 
> Doelstelling: na het upgraden van Etch naar Lenny bleken bepaalde
> packages verdwenen, voorbeelden: openoffice-*, locate.
> Ik verwacht dat ik via dit programma er voor kan zorgen dat ontbrekende
> default-pakketten geinstalleerd worden.
> Een lijst met deze default-packages zou dus ook wel geschikt zijn.

Dat is lastiger, zeker omdat bepaalde taken automatisch andere taken 
mee-installeren en vanaf de opdrachtregel is dat niet te zijn.

Voorbeeld: als je een installatie in het Nederlands doet en je hebt KDE 
als desktop geselecteerd, dan krijg je:
- de taak 'dutch' (ongeacht of je desktop selecteert of niet)
- de taak 'desktop', maar die trekt ook mee de taken:
  - 'dutch-desktop'
  - 'kde-desktop'
  - 'dutch-kde-desktop'

En de 'standard' taak selecteert niet eens direct pakketten, maar in 
plaats daarvan alle pakketten met een bepaalde prioriteit.

Je kan de inhoud van die taken zien met 'tasksel --task-packages <taak>', 
maar dan nog geeft dat alleen de pakketten die in de taak gedefinieerd 
zijn, en niet hun afhankelijkheden.

Wel heb je, als tasksel wordt aangeroepen vanaf de opdrachtregel, de optie 
om aptitude te starten. Je kan dan zien welke pakketten geïnstalleerd 
gaan worden en ook nog wijzigingen aanbrengen.

FJP


Reply to: