[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debianopdatering - websider vælterQuoting Flemming Bjerke (2015-08-27 12:27:39)
> Alle fejlmeddelelserne forsvandt takket da jeg ændrede:
> 
> 2.2 configuration:
> Order allow,deny
> Allow from all
> 
> 2.4 configuration:
> Require all granted
> 
> http://httpd.apache.org/docs/2.4/upgrading.html

Js, det problem stødte jeg også på ved mine opgraderinger - men det er 
netop noget der spy'r logfejl ud så du kan søge på nettet efter hjælp.

Godt at det kom på plads!


> Dog ikke klassikeren:
> Could not reliably determine the server's fully qualified domain name

Dette skulle også være dokumenteret entent upstream eller i Debians 
apache2 pakkes NEWS fil: 2.4 ændrede på hvordan vhosts kan opsættes.

Hvad du konkret skal tilrette afhænger af hvad du tidligere gjorde.

Jeg skulle fjerne "NameVirtualHost *:80" fra /etc/apache2/ports.conf.

Håber det er en hjælp...


 - Jonas

-- 
 * Jonas Smedegaard - idealist & Internet-arkitekt
 * Tlf.: +45 40843136  Website: http://dr.jones.dk/

 [x] quote me freely  [ ] ask before reusing  [ ] keep private

Attachment: signature.asc
Description: signature


Reply to: