[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: init.d/networking virker ikke


Hej Flemming,

On Fri, 26 Jun 2009, Flemming Bjerke wrote:

Jeg er ved at sætte en debian-server op. I den forbindelse har jeg indsat ip,
gateway, osv. i /etc/network/interface. Men jeg kan ikke lige gennemskue
hvorfor opsætningen ikke træder i kraft når jeg kører:

/etc/init.d/networking start

Skriver man ikke normalt "restart"? Hvad er det der ikke træder i kraft? Viser /sbin/ifconfig eller /sbin/route slet ikke noget?

En af mine debian computere har blot dette i /etc/network/interface:

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

Viser filerne i /var/log ikke noget?


mvh
Finn

___________________________________________________________________

         Finn Aarup Nielsen, DTU Informatics, Denmark
 Lundbeck Foundation Center for Integrated Molecular Brain Imaging
   http://www.imm.dtu.dk/~fn/      http://nru.dk/staff/fnielsen/
___________________________________________________________________

Reply to: