[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

init.d/networking virker ikkeJeg er ved at sætte en debian-server op. I den forbindelse har jeg indsat ip, 
gateway, osv. i /etc/network/interface. Men jeg kan ikke lige gennemskue 
hvorfor opsætningen ikke træder i kraft når jeg kører:

/etc/init.d/networking start

-- 
Flemming Bjerke
Hyldebjerg 67
DK-4330 Hvalsø
Ph. +45 4640 9102
Mob. +45 2212 0366

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: