[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian mirrors "uofficielle"Søndag 05 februar 2006 20:31 skrev Mads Chr. Olesen:
> "/msg dpkg 2006 key" på IRC siger:
> apt 0.6.43.1 ( now in unstable and testing) includes the 2006 package
> key. You can also install the key as follow, explicitly trusting this
> message with no verification: gpg --keyserver subkeys.pgp.net
> --recv-keys 2D230C5F ; gpg --export
> 084750FC01A6D388A643D869010908312D230C5F | sudo apt-key add -

Bib. Skal det forstås sådan at hvis man har 0.6.43.1 eller højere installeret, 
så skulle man ikke se denne fejl?

Det har jeg, og jeg får stadig denne fejl..

Anders

-- 
 - Debian GNU/Linux - KDE 3.5.1 - KMail 1.9.1 -Reply to: