[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian mirrors "uofficielle""/msg dpkg 2006 key" på IRC siger:
apt 0.6.43.1 ( now in unstable and testing) includes the 2006 package
key. You can also install the key as follow, explicitly trusting this
message with no verification: gpg --keyserver subkeys.pgp.net
--recv-keys 2D230C5F ; gpg --export
084750FC01A6D388A643D869010908312D230C5F | sudo apt-key add -

søn, 05 02 2006 kl. 18:26 +0100, skrev Anders Ellenshøj Andersen:
> Aptitude brokker sig over at alle pakker den henter er uofficielle. Den 
> mangler en eller anden nøgle?
> 
> Er der nogen der ved hvad det går ud på?
> 
> Anders
> Reply to: