[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: USB-nøgleOn 2006-01-25 2045, Ole Eivind Hansen wrote:
> 
> >
> > Hej Ole,
> > Såfremt du har modulerne til det, er den registereret som en SCSI enhed,
> > dvs. den lægger som /dev/sdXX Og så skal du bare mounte den.
> 
> Jeg forsøgte at med kommandoen:
> 
> $ fdisk -l
> 
> .............
> Disk /dev/sda: 256 Mb, 256901120 byte
> 16 hoveder, 32 sektorer/spor, 980 cylindre
> Enheder = cylindre af 512 * 512 = 262144 byte
> 
>   Enhed Boot   Start     End   Blocks  Id System
> /dev/sda1  *      1     980   250864  e W95 FAT16 (LBA)
> 
> derefter:
> $ modprobe usb-storage
> 
> og så
> 
> $ mount -t lba /dev/sda1 /media/usb
> mount: filsystemtype lba understøttes ikke af kernen
> 
> Det tyder altså på et Microsoft problem


Det er ikke helt den ``rigtige'' måde at gøre dette på.

Hvis du kigger på `dmesg`s output, kan du se kernelen registrere en USB
mass storage-enhed. Sådan en fremgår overfor filsystemet som en
SCSI-disk, og kommer derfor (på en maskine uden anden SCSI) til at ligge
på /dev/sda. Det er også hvad du er kommet til.

Derefter er det simpelt. Du skal blot mounte den eneste partition på
disken (nemlig /dev/sda1) som vfat. Jeg har denne linje i /etc/fstab,
til formålet:

/dev/sda1 /usb vfat uid=1000,gid=1000,umask=007 0 0

De komplicerede options er for, at min bruger (den først-oprettede
bruger på et Debian-system får uid 1000) ejer hele filsystemet, og har
en fornuftig rettighedsmaske på det. vfat er elendige filsystemer.

Den rigtige kommando, som du også kunne afvikle, ville være:
`mount -t vfat -o uid=1000,gid=1000,umask=007 /dev/sda1 /media/usb`

Med venlig hilsen,
Anders Breindahl.Reply to: