[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: USB-nøgleHej Ole

Da jeg læste dit indlæg blev jeg selv i tvivl... og fandt straks en støvet USB-nøgle frem fra gemmerne :-)

Filsystemstypen er ikke "lba", som du har prøvet, men "vfat".

Sådan virkede det for mig:

mt@bertha:~$ dmesg | tail -n 1   (dmesg viser kernebeskeder)
Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
mt@bertha:~$ cd /mnt/ 
mt@bertha:/mnt$ sudo mkdir usbdisk
mt@bertha:/mnt$ sudo mount /dev/sda1 usbdisk/   (den gætter selv filsystemstypen)
mt@bertha:/mnt$ mount | grep vfat
/dev/sda1 on /mnt/usbdisk type vfat (rw)

Håber det kan hjælpe. Held og lykke med det.

- Martin

-----Original message-----
From: Ole Eivind Hansen omprakash@digginet.dk
Date: Wed, 25 Jan 2006 19:21:53 +0100
To: debian-user-danish@lists.debian.org
Subject: Re: USB-nøgle

> Jeg forsøgte at med kommandoen:
> 
> $ fdisk -l
> 
> .............
> Disk /dev/sda: 256 Mb, 256901120 byte
> 16 hoveder, 32 sektorer/spor, 980 cylindre
> Enheder = cylindre af 512 * 512 = 262144 byte
> 
>   Enhed Boot   Start     End   Blocks  Id System
> /dev/sda1  *      1     980   250864  e W95 FAT16 (LBA)
> 
> derefter:
> $ modprobe usb-storage
> 
> og så
> 
> $ mount -t lba /dev/sda1 /media/usb
> mount: filsystemtype lba understøttes ikke af kernen
> 
> Det tyder altså på et Microsoft problem
> 
> Er der noget, der kan gøres sådan at USB-nøglen kan bruges både med> linux og 
> windows?
> 
> Hilsen Ole Eivind Hansen

--
Med venlig hilsen / Best regards,
Martin Toft
Address: Herningvej 7, -69, 9220 Aalborg Oest, Denmark
Mail: mt@cs.aau.dk, mt@martintoft.dk
Student at Department of Computer Science, Aalborg University
Systems administrator at C. W. Obel Kollegiet, AalborgReply to: