[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: manglende plads på /Test kommandoer tilføjet herunder,....

On 12/24/05, Lars Boegild Thomsen <lth@netcompartner.com> wrote:
> Paolo Nesti Poggi wrote:
>
> > rip:~# df -h
> > Filsystem      Størr Brugt Tilb Brug% Monteret på
> > /dev/md0       897M 817M  33M 97% /
> > tmpfs         506M  12K 506M  1% /dev/shm
> > /dev/mapper/vg0-lv_home
> >            5,0G 544M 4,2G 12% /home
> > /dev/mapper/vg0-lv_var--lib--mysql
> >            3,0G 566M 2,3G 20% /var/lib/mysql
> > /dev/mapper/vg0-lv_var--local
> >            3,0G  33M 2,9G  2% /var/local
> > tmpfs         10M 688K 9,4M  7% /dev
> > I kan også se problemet, jeg har alt for lidt plads på / således, at der
> > ikke er plads til voksende logfiler i /var/log
> > eller cacheen fra aptitude.
> > Når pladsen skrumper ind, stopper mysql.
> > de første problemer viser sig, når jeg prøver at sortere data i mysql.
> > Mysql skriver en tmp fil i /tmp og har ikke plads nok til det.
> > Derefter hænger det bare.
>
> Du fik aldrig svar paa denneher saa vidt jeg kan se. Det er jo et stykke
> tid siden, men faldt lige over dit indlaeg paa gmane. Hele ideen med at
> benytte lvm er jo at det skal vaere nemt at flytte rundt paa fri plads, og
> i dit tilfaelde ser det rimeligt nemt ud. Basalt set kan Debian boote
> uden /usr, saa step 1 ville vaere at flytte /usr til sin egen lv. Det
> samme ville jeg goere med /var.
>
> Jeg ville goere noget i stil med:
>
> 1. Single user mode
>
>     # init 1
>
> 2. Opret nyt filsystem

Installer det nødvendigt software (så slipper du nok med besked ala:
"/proc/misc: No entry for device-mapper found" )

# apt-get install lvm2

Tilføj lvm grouppe med:

# vgcreate vg0

Og test med:

# vgdisplay

>
>     # lvcreate --name usr --size 3G vg0

- Test med:

# lvdisplay
>     # mkfs /dev/vg0/usr
>     # mkdir /mnt/usr
>     # mount /dev/vg0/usr /mnt/usr
>
> 3. Kopier filer - jeg bruger altid cpio til den slags
>
>     # cd /usr
>     # find . -print | cpio -pvd /mnt/usr
>
> 4. Ret /etc/fstab
>
> 5. Proev
>
>     # mv /usr /usr.old
>     # mkdir /usr
>     # mount /usr
>
> Hvis det virker kan du slette /usr.old og gentage med /var.
>
> --
> Lars
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-danish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>


--
Admir Trakic
Debian Gnu/Linux user #99405
http://www.trakic.com/Reply to: