[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: manglende plads på /Paolo Nesti Poggi wrote:

> rip:~# df -h
> Filsystem      Størr Brugt Tilb Brug% Monteret på
> /dev/md0       897M 817M  33M 97% /
> tmpfs         506M  12K 506M  1% /dev/shm
> /dev/mapper/vg0-lv_home
>            5,0G 544M 4,2G 12% /home
> /dev/mapper/vg0-lv_var--lib--mysql
>            3,0G 566M 2,3G 20% /var/lib/mysql
> /dev/mapper/vg0-lv_var--local
>            3,0G  33M 2,9G  2% /var/local
> tmpfs         10M 688K 9,4M  7% /dev
> I kan også se problemet, jeg har alt for lidt plads på / således, at der
> ikke er plads til voksende logfiler i /var/log
> eller cacheen fra aptitude.
> Når pladsen skrumper ind, stopper mysql.
> de første problemer viser sig, når jeg prøver at sortere data i mysql.
> Mysql skriver en tmp fil i /tmp og har ikke plads nok til det.
> Derefter hænger det bare.

Du fik aldrig svar paa denneher saa vidt jeg kan se. Det er jo et stykke
tid siden, men faldt lige over dit indlaeg paa gmane. Hele ideen med at
benytte lvm er jo at det skal vaere nemt at flytte rundt paa fri plads, og
i dit tilfaelde ser det rimeligt nemt ud. Basalt set kan Debian boote
uden /usr, saa step 1 ville vaere at flytte /usr til sin egen lv. Det
samme ville jeg goere med /var.

Jeg ville goere noget i stil med:

1. Single user mode

    # init 1

2. Opret nyt filsystem

    # lvcreate --name usr --size 3G vg0
    # mkfs /dev/vg0/usr
    # mkdir /mnt/usr
    # mount /dev/vg0/usr /mnt/usr

3. Kopier filer - jeg bruger altid cpio til den slags

    # cd /usr
    # find . -print | cpio -pvd /mnt/usr

4. Ret /etc/fstab

5. Proev

    # mv /usr /usr.old
    # mkdir /usr
    # mount /usr

Hvis det virker kan du slette /usr.old og gentage med /var.

-- 
LarsReply to: