[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Apache2 med PHP4 fastcgiHej liste

Jeg har følgende opsætning

En /var/www/site/fastcgi-bin mappe med php executable - PHP 4.3.10-16 (cgi-fcgi)

i virtual host:

<VirtualHost IP:80>
  ServerName site.dk
  ServerAlias site *.site.dk
  DocumentRoot /var/www/site
  SuexecUserGroup site site
  AddHandler application/x-httpd-php .php
  Action application/x-httpd-php /fastcgi-bin/php
  <Directory /var/www/site/fastcgi-bin>
    Options +ExecCGI
    SetHandler fastcgi-script
  </Directory>
</VirtualHost>

i apache2.conf:

<IfModule mod_fastcgi.c>
 AddHandler fastcgi-script .fcgi
 FastCgiWrapper /usr/lib/apache2/suexec2
 FastCgiIpcDir /var/lib/apache2/fastcgi
 FastCgiConfig -singleThreshold 100 -killInterval 300
</IfModule>


Og når jeg prøver at eksekvere en index.php med phpinfo();, så får jeg

Warning: Unexpected character in input: '' (ASCII=15) state=1 in /var/www/site/fastcgi-bin/php on line 3023

Parse error: parse error, unexpected '*' in /var/www/site/fastcgi-bin/php on line 3023

Det er som om den fortolker den binære php executable i stedet for at parse index.php.

Følgende kommer i suexec.log:
[2005-11-30 19:20:38]: uid: (1001/site) gid: (1001/1001) cmd: php

Ingenting i apache error.log.

Har læst noget hist og her om at det var nogle environment variable der ikke kunne findes, men er på bar på.

Det mest mystiske er, at jeg har det kørende på en anden maskine og har sammenlignet setup'et, og ovenstående er ens!?

Håber på nogle ideer.

Tak.

--
Med venlig hilsen / Best regards
Lars E. D. JensenReply to: