[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Samba/Kerberos-serverHej

Dette er måske en smule off-topic, men jeg har snart søgt google igennem.
Jeg er ved at tilføje en samba(v3) fil-og print-server til et Windows 2003
AD-domæne. Jeg har fulgt denne guide:
http://www.enterprisenetworkingplanet.com/netos/article.php/3487081

Jeg har tjekket min Debian Sarge med "smbd -b" og jeg har alle de pakker
der nævnes. Men så snart jeg skal tjekke forbindelsen med kinit går det
galt.

kinit administrator@DOM.NET bliver til:
kinit(v5): Client not found in Kerberos database while getting initial
credentials

kinit administrator@dom.net bliver til:
kinit(v5): Cannot resolve network address for KDC in requested realm while
getting initial credentials

Jeg må nok indrømme at jeg har ikke fuldstændig styr på hvad
kerberos-serveren er og helt nøjagtig hvordan den kører. Min krb5.conf ser
således ud:

----- krb5.conf -----------
[libdefaults]
default_realm = DOM.NET

[realms]
DOM.NET = {
    kdc = WINDOWSSERVER.DOM.NET
    }

[domain_realms]
    .kerberos.server = DOM.NET


----- smb.conf ----- --
[global]
workgroup = debianserver
realm = dom.net
wins server = 192.168.0.2
security = ADS
encrypt passwords = yes
password server = dom.net

domain master = no
idmap uid = 10000-20000
idmap gid = 10000-20000


--------- Generel info ---------------
X.X.X.2 = Win2003
X.X.X.3 = Debian ETH0
X.X.X.4 = Debian Eth0:1

De er skrevet ind i /etc/hosts
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost linuxserver
127.0.0.1 linuxserver.dom.net linuxserver
X.X.X.2 = dom.net
X.X.X.2 windowsserver.dom.net windowsserver


Skrig endelig hvis nogen har nogle erfaringer med lignende. Jeg regner
også med at jeg skal bruge denne forbindelse til min postfix/LDAP-server,
så derfor piner det ekstra at det er så svært at få forbindelse...

/LarsReply to: