[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

commandline dpkg-reconfigure locales - uden prompt...



Hej,

Hvordan får jeg, via. en kommando, sat locales til da_DK? - uden at få en 
prompt



Reply to: