[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mp3 encoder ?On Thursday 28 July 2005 15:02, Søren Christensen wrote:
> Hvor finder jeg en mp3 encoder (fx lame), den er ikke en del af debians
> (sarge) officielle pakker. Findes den i contrib?
>
> og er der nogen, der for prins knud gider gentage, hvordan og hvor man
> tilføjer contrib til aptitude.
>
> Med venlig hilsen
> SøreHvor finder jeg en mp3 encoder (fx lame), den er ikke en del af
> debians (sarge) officielle pakker. Findes den i contrib?
>
> og er der nogen, der for prins knud gider gentage, hvordan og hvor man
> tilføjer contrib til aptitude.

echo 'deb ftp://ftp.nerim.net/debian-marillat/ stable main' 
>> /etc/apt/sources.list; aptitude update; aptitude install lame

Husk at indhente licens hos Fraunhofer til at komprimere med lame, før du går 
i gang med det.
Ellers kan free software-pakken vorbis-tools med applikationen oggenc nok 
klare det... Bedre.

Med venlig hilsen, Anders Breindahl/skrewz.

Attachment: pgpemceZObSJm.pgp
Description: PGP signature


Reply to: