[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mp3 encoder ?Mig bekendt findes der ikke en mp3 encoder til Debian pga licens forhold,
hvad med at bruger Ogg Vorbis istedet?

control tilføjer du i /etc/apt/sources.list, eks:

# Primary (stable)
deb http://ftp.us.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
deb-src http://ftp.us.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
deb http://non-us.debian.org/debian-non-US stable/non-US main contrib
non-free
deb-src http://non-us.debian.org/debian-non-US stable/non-US main contrib
non-free
# Backports
deb http://www.backports.org/debian stable spamassassin clamav amavisd-new
arj unzoo
deb-src http://www.backports.org/debian stable spamassassin clamav
amavisd-new arj unzoo
# Security
deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free

Mvh
Torben

> Hvor finder jeg en mp3 encoder (fx lame), den er ikke en del af debians
> (sarge) officielle pakker. Findes den i contrib?
>
> og er der nogen, der for prins knud gider gentage, hvordan og hvor man
> tilføjer contrib til aptitude.
>
> Med venlig hilsen
> SøreHvor finder jeg en mp3 encoder (fx lame), den er ikke en del af
> debians (sarge) officielle pakker. Findes den i contrib?
>
> og er der nogen, der for prins knud gider gentage, hvordan og hvor man
> tilføjer contrib til aptitude.
>
> Med venlig hilsen
> Søren
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-danish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
>
>


-- 
Torben Schou Jensen
Swamp Thing
Homepage: http://swampthing.dk/~tsj/
Reply to: