[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Root loginOn Saturday 23 July 2005 00:56, P.H. Rankin Hansen wrote:
> Jeg har på et eller andet tidspunkt pillet ved noget jeg ikke kan huske
> hvad er. Jeg kan ikke logge ind som root under kdm. Jeg kan godt logge ind,
> hvis ikke jeg kører GUI, og jeg kan godt køre su.

Kig efter denne linje i /etc/kde3/kdm/kdmrc:
AllowRootLogin=false

Lav den om til true.

Venligst
Chris
-- 
Chris Hansen - Denmark, EU
PGP: http://www.ngweb.biz/people/chrishansen.asc

Attachment: pgpQzSSh4oEN4.pgp
Description: PGP signature


Reply to: