[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Root loginHej,

Jeg har på et eller andet tidspunkt pillet ved noget jeg ikke kan huske hvad 
er. Jeg kan ikke logge ind som root under kdm. Jeg kan godt logge ind, hvis 
ikke jeg kører GUI, og jeg kan godt køre su.

Head kan jeg have pillet ved???. Jeg ved, at det ikke er sshd_config 
"PermitRootLogin no" der gør det, for det har ikke noget med kdm at gøre.

-- 
Ping.

venlig hilsen / best regards

P.H. Rankin Hansen
Grædstrupvej 53, Grædstrup
DK-8740 Brædstrup
(+45) 7586 1688 / (+45) 2211 9611Reply to: