[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ingen danske tegn i tty1 virtuel terminalOn Tue, 13 Jan 2004 11:55:18 +0100 Anders Ellenshøj Andersen wrote:

> I den virtuelle terminal på tty1 (ctrl-alt-f1), altså den terminal som
> min maskine booter i, har jeg ingen danske tegn. Dette virker fint i
> alle andre terminaler og i KDE.

I /etc/console-tools/config har jeg linjen:

  SCREEN_FONT=lat1u-16

denne font indeholder de danske tegn. Måske det hjælper?
Husk at køre /etc/init.d/console-screen.sh restart


Morten
Reply to: