[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Thomas Alexander Frederiksen] LinuxForum 2004, brugergruppestande(Undskylde hvis dette kommer flere gange)

Jeg har lige fået denne indbydelse til at lave en brugergruppestand på
LinuxForum 2004. Er der nogen som er interesserede?

Selv vil jeg nok hellere arrangere en BoF ala den vi havde i
Roskilde: Tips og tricks til Debian - kom og del din viden.

Men det er ikke noget problem at lave begge dele hvis der er nogen der
vil forsøge at arrangere standen.

--- Begin Message ---
Kære debian.dk

Sidste år var brugergruppestandene på LinuxForum en stor succes, en
enkelt brugergruppe fik endda flerdoblet sit medlemstal. Vi vil derfor
gerne endnu en gang invitere etablerede burgergrupper med
non-kommercielt sigte og fokus på relevante områder indenfor Linux, unix
og open source med til LinuxForum.

LinuxForum er den største Linux/open source/*BSD konference i
norden. Konferencen kører 5. og 6. marts 2004 i Symbion på Østerbro.
LinuxForum bliver til i et samarbejde mellem Dansk Unix system
brugergruppe(DKUUG), Skåne Sjælland Linux brugergruppe (SSLUG) og den
danske BSD brugergruppe (BSD-DK). Program for de tidligere konferencer
kan ses på http://linuxforum.dk/2003, http://linuxforum.dk/2002 osv.

Vi ville meget gerne have plads til alle ansøgere, men med de
kvadratmetermæssige begrænsninger Symbion sætter må vi vælge et
begrænset antal. Ansøgningen bør indeholde tre ting: En beskrivelse af
brugergruppen, årsagen til at i gerne vil have en stand og en
kontaktadresse (email). Beskrivelsen må gerne være kort (3 linier á 72
tegn er alt rigeligt).

Sidste frist for ansøgning er 5. december 2003, ansøgninger der kommer
coord-gruppen i hænde efter denne dato vil ikke umiddelbart blive taget
op til overvejelse.

På vegne af coord-gruppen

Thomas A. Frederiksen


--- End Message ---

-- 
 Peter Makholm   |    We constantly have to keep in mind why natural
 peter@makholm.net |  languages are good at what they're good at. And to
 http://hacking.dk |   never forget that Perl is a human language first,
          |            and a computer language second

Reply to: