[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Thomas Alexander Frederiksen] LinuxForum 2004, brugergruppestandeHejsa

Jeg synes måske det kunne være en god ide, men er problemet ikke at vi rent 
faktisk ikke har en brugergruppe ????
Jeg kan huske det blev diskuteret forrige år, og måske også året før, men der 
har indtil nu ikke været nogen, der er gået forrest med at oprette sådan en.

MVH
Allan

On Saturday den 22. November 2003 16:30, Peter Makholm wrote:
> Jeg har lige fået denne indbydelse til at lave en brugergruppestand på
> LinuxForum 2004. Er der nogen som er interesserede?
>
> Selv vil jeg nok hellere arrangere en BoF ala den vi havde i
> Roskilde: Tips og tricks til Debian - kom og del din viden.
>
> Men det er ikke noget problem at lave begge dele hvis der er nogen der
> vil forsøge at arrangere standen.

> Return-Path: <thomasaf@arkolog.dk>
> X-Original-To: brother@xyzzy.adsl.dk
> Delivered-To: brother@xyzzy.adsl.dk
> Received: from luhmann.netc.dk (unknown [213.150.60.27])
> 	by xyzzy.adsl.dk (Postfix) with SMTP id AEB1A841A
> 	for <brother@xyzzy.adsl.dk>; Sat, 22 Nov 2003 15:34:49 +0100 (CET)
> Received: (qmail 79186 invoked by alias); 22 Nov 2003 14:34:48 -0000
> Delivered-To: alias-makholmnet-peter@makholm.net
> Received: (qmail 79181 invoked from network); 22 Nov 2003 14:34:48 -0000
> Received: from localhost (127.0.0.1)
>   by localhost with SMTP; 22 Nov 2003 14:34:48 -0000
> Received: from luhmann.netc.dk ([127.0.0.1])
>  by localhost (luhmann.netc.dk [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
>  with SMTP id 76725-46 for <peter@makholm.net>;
>  Sat, 22 Nov 2003 15:34:47 +0100 (CET)
> Received: (qmail 79175 invoked from network); 22 Nov 2003 14:34:47 -0000
> Received: from gw.arkolog.dk (HELO mail.arkolog.dk) (80.196.131.169)
>   by 10.0.0.27 with SMTP; 22 Nov 2003 14:34:47 -0000
> Received: from hegel (unknown [192.168.187.8])
> 	by mail.arkolog.dk (Postfix) with SMTP id D296512DE67
> 	for <peter@makholm.net>; Sat, 22 Nov 2003 15:34:19 +0100 (CET)
> Date: Sat, 22 Nov 2003 15:34:16 +0100
> From: Thomas Alexander Frederiksen <thomasaf@arkolog.dk>
> To: peter@makholm.net
> Subject: LinuxForum 2004, brugergruppestande
> Message-Id: <20031122153416.0dafde73.thomasaf@arkolog.dk>
> Organization: arkolog.dk
> X-Mailer: Sylpheed version 0.9.7 (GTK+ 1.2.10; i686-pc-linux-gnu)
> X-Message-flag: Get yourself a real mail client!
>  http://sylpheed-claws.sourceforge.net/
> User-Agent: Sylpheed 0.9.6
> X-Virus-Scanned: by amavisd-new at netc.dk
> X-Spam-Status: No, hits=-6.1 required=5.0
> 	tests=BAYES_01,RCVD_IN_OSIRUSOFT_COM,USER_AGENT
> 	version=2.50
> X-Spam-Level: 
> X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 2.50 (1.173-2003-02-20-exp)
> MIME-Version: 1.0
> Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1
> Content-Transfer-Encoding: 8bit
> > Kære debian.dk
>
> Sidste år var brugergruppestandene på LinuxForum en stor succes, en
> enkelt brugergruppe fik endda flerdoblet sit medlemstal. Vi vil derfor
> gerne endnu en gang invitere etablerede burgergrupper med
> non-kommercielt sigte og fokus på relevante områder indenfor Linux, unix
> og open source med til LinuxForum.
>
> LinuxForum er den største Linux/open source/*BSD konference i
> norden. Konferencen kører 5. og 6. marts 2004 i Symbion på Østerbro.
> LinuxForum bliver til i et samarbejde mellem Dansk Unix system
> brugergruppe(DKUUG), Skåne Sjælland Linux brugergruppe (SSLUG) og den
> danske BSD brugergruppe (BSD-DK). Program for de tidligere konferencer
> kan ses på http://linuxforum.dk/2003, http://linuxforum.dk/2002 osv.
>
> Vi ville meget gerne have plads til alle ansøgere, men med de
> kvadratmetermæssige begrænsninger Symbion sætter må vi vælge et
> begrænset antal. Ansøgningen bør indeholde tre ting: En beskrivelse af
> brugergruppen, årsagen til at i gerne vil have en stand og en
> kontaktadresse (email). Beskrivelsen må gerne være kort (3 linier á 72
> tegn er alt rigeligt).
>
> Sidste frist for ansøgning er 5. december 2003, ansøgninger der kommer
> coord-gruppen i hænde efter denne dato vil ikke umiddelbart blive taget
> op til overvejelse.
>
> På vegne af coord-gruppen
>
> Thomas A. FrederiksenReply to: