[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Network unreachableDet virkede at tilføje
auto eth0
i interfaces. Nu starter netværket perfekt op ved start af boxen. Man kan så undre sig over, hvad jeg har klikket i i webmin, som giver dette uhensigtsmæssige resultat.

Tak for hjælpen!

Hilsen Henning


henningolsen36@netscape.net (Henning Olsen) wrote:

>Ja, jeg opdagede jo først problemet, da jeg rebootede.
>Min "interfaces" ser sådan ud:
>
># /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8)
>
># The loopback interface
>auto lo
>iface lo inet loopback
># The first network card - this entry was created during the Debian installation
># (network, broadcast and gateway are optional)
>iface eth0 inet static
>    address 10.150.1.202
>    netmask 255.255.255.224
>    network 10.150.1.192
>    broadcast 10.150.1.223
>    gateway 10.150.1.193
>
>Giver det nogen forklaring????
>
>Hilsen Henning
>
>
>Peter Makholm <peter@makholm.net> wrote:
>
>>henningolsen36@netscape.net (Henning Olsen) writes:
>>
>>> En utilsigtet handling (som jeg ikke lige kan placere - derfor dette
>>> råb om hjælp) gør at jeg er nødt til at logge på boxen og skrive
>>> ifup eth0
>>
>>Var det kun efter du legede med webmin eller kommer det heller ikke op
>>når du booter? (Lad være med at prøve, bare hvis du allerede har
>>prøvet).
>>
>>Du skal nok kikke i /etc/network/interfaces der bør være en linje der
>>hedder 'auto eth0' hvis etho0 skal bringes op automatisk.
>>
>>> Så kommer netværket på igen.
>>> Jeg er så også nødt til at genstarte SAMBA, for den er faldet af i opstarten.
>>> Hvordan får jeg netværket til at komme ordentligt med ved opstart?
>>
>>Og her kan man så savne chkconfig fra Red Hat (jeg ville dog
>>foretrække et mindre generisk navn).
>>
>>Findes der i /etc/rc3.d/S* en fil der linker til /etc/niit.d/samba?
>>
>>-- 
>> Peter Makholm   |                       What if:
>> peter@makholm.net |   IBM bought Xenix from Microsoft instead of buying
>> http://hacking.dk |                         DOS?
>>
>>
>>-- 
>>To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-danish-request@lists.debian.org
>>with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>>
>>
>
>__________________________________________________________________
>McAfee VirusScan Online from the Netscape Network.
>Comprehensive protection for your entire computer. Get your free trial today!
>http://channels.netscape.com/ns/computing/mcafee/index.jsp?promo=393397
>
>Get AOL Instant Messenger 5.1 free of charge. Download Now!
>http://aim.aol.com/aimnew/Aim/register.adp?promo=380455
>
>
>-- 
>To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-danish-request@lists.debian.org
>with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>

__________________________________________________________________
McAfee VirusScan Online from the Netscape Network.
Comprehensive protection for your entire computer. Get your free trial today!
http://channels.netscape.com/ns/computing/mcafee/index.jsp?promo=393397

Get AOL Instant Messenger 5.1 free of charge. Download Now!
http://aim.aol.com/aimnew/Aim/register.adp?promo=380455Reply to: