[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Network unreachableJa, jeg opdagede jo først problemet, da jeg rebootede.
Min "interfaces" ser sådan ud:

# /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8)

# The loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The first network card - this entry was created during the Debian installation
# (network, broadcast and gateway are optional)
iface eth0 inet static
    address 10.150.1.202
    netmask 255.255.255.224
    network 10.150.1.192
    broadcast 10.150.1.223
    gateway 10.150.1.193

Giver det nogen forklaring????

Hilsen Henning


Peter Makholm <peter@makholm.net> wrote:

>henningolsen36@netscape.net (Henning Olsen) writes:
>
>> En utilsigtet handling (som jeg ikke lige kan placere - derfor dette
>> råb om hjælp) gør at jeg er nødt til at logge på boxen og skrive
>> ifup eth0
>
>Var det kun efter du legede med webmin eller kommer det heller ikke op
>når du booter? (Lad være med at prøve, bare hvis du allerede har
>prøvet).
>
>Du skal nok kikke i /etc/network/interfaces der bør være en linje der
>hedder 'auto eth0' hvis etho0 skal bringes op automatisk.
>
>> Så kommer netværket på igen.
>> Jeg er så også nødt til at genstarte SAMBA, for den er faldet af i opstarten.
>> Hvordan får jeg netværket til at komme ordentligt med ved opstart?
>
>Og her kan man så savne chkconfig fra Red Hat (jeg ville dog
>foretrække et mindre generisk navn).
>
>Findes der i /etc/rc3.d/S* en fil der linker til /etc/niit.d/samba?
>
>-- 
> Peter Makholm   |                       What if:
> peter@makholm.net |   IBM bought Xenix from Microsoft instead of buying
> http://hacking.dk |                         DOS?
>
>
>-- 
>To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-danish-request@lists.debian.org
>with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>

__________________________________________________________________
McAfee VirusScan Online from the Netscape Network.
Comprehensive protection for your entire computer. Get your free trial today!
http://channels.netscape.com/ns/computing/mcafee/index.jsp?promo=393397

Get AOL Instant Messenger 5.1 free of charge. Download Now!
http://aim.aol.com/aimnew/Aim/register.adp?promo=380455Reply to: