[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: kernel 2.6, devfs, ingen xtermOn Saturday 06 September 2003 13:14, Anders Ellenshøj Andersen wrote:

>  Precis, men en plain xterm virker heller ikke/gør det samme.

Hmm hvorfor er der denne forskel:

(fra ls -al /dev/vc)

crw-rw-rw-  1 root   tty    4, 19 1970-01-01 01:00 19
crw-------  1 root   tty    4,  2 2003-09-07 12:34 2
crw-rw-rw-  1 root   tty    4, 20 1970-01-01 01:00 20
crw-rw-rw-  1 root   tty    4, 21 1970-01-01 01:00 21
crw-rw-rw-  1 root   tty    4, 22 1970-01-01 01:00 22
crw-rw-rw-  1 root   tty    4, 23 1970-01-01 01:00 23
crw-rw-rw-  1 root   tty    4, 24 1970-01-01 01:00 24
crw-rw-rw-  1 root   tty    4, 25 1970-01-01 01:00 25
crw-rw-rw-  1 root   tty    4, 26 1970-01-01 01:00 26
crw-rw-rw-  1 root   tty    4, 27 1970-01-01 01:00 27
crw-rw-rw-  1 root   tty    4, 28 1970-01-01 01:00 28
crw-rw-rw-  1 root   tty    4, 29 1970-01-01 01:00 29
crw-------  1 root   root    4,  3 2003-09-07 11:57 3
crw-rw-rw-  1 root   tty    4, 30 1970-01-01 01:00 30

Nogle af vc filerne tilhører root, andre tty gruppen, og der er forskel på 
rettighederne..

Skal disse ikke være rw?

(fra ls -al /dev)

[...]
lr-xr-xr-x  1 root   root      8 2003-09-07 11:56 ptyef -> pty/m255
lr-xr-xr-x  1 root   root      6 2003-09-07 11:56 ptyp0 -> pty/m0
lr-xr-xr-x  1 root   root      6 2003-09-07 11:56 ptyp1 -> pty/m1
lr-xr-xr-x  1 root   root      6 2003-09-07 11:56 ptyp2 -> pty/m2
lr-xr-xr-x  1 root   root      6 2003-09-07 11:56 ptyp3 -> pty/m3
lr-xr-xr-x  1 root   root      6 2003-09-07 11:56 ptyp4 -> pty/m4
lr-xr-xr-x  1 root   root      6 2003-09-07 11:56 ptyp5 -> pty/m5
[...]
lr-xr-xr-x  1 root   root      8 2003-09-07 11:56 ptyef -> pty/m255
lr-xr-xr-x  1 root   root      6 2003-09-07 11:56 ptyp0 -> pty/m0
lr-xr-xr-x  1 root   root      6 2003-09-07 11:56 ptyp1 -> pty/m1
lr-xr-xr-x  1 root   root      6 2003-09-07 11:56 ptyp2 -> pty/m2
lr-xr-xr-x  1 root   root      6 2003-09-07 11:56 ptyp3 -> pty/m3
lr-xr-xr-x  1 root   root      6 2003-09-07 11:56 ptyp4 -> pty/m4
lr-xr-xr-x  1 root   root      6 2003-09-07 11:56 ptyp5 -> pty/m5

> > Har du kompatibilitet slået til i /etc/devfs/compat_symlinks? Enten
> > for '.*' eller i det mindste for '^pty/.*'.

Jeg har dette:

# Enable full compatibility mode for old device names. You may comment these
# out if you don't use the old device names. Make sure you know what you're
# doing!
REGISTER	.*		MKOLDCOMPAT
UNREGISTER	.*		RMOLDCOMPAT

# You may comment out the above and uncomment the following if you've
# configured your system to use the original "new" devfs names or the really
# new names
#REGISTER	^vc/.*		MKOLDCOMPAT
#UNREGISTER	^vc/.*		RMOLDCOMPAT
#REGISTER	^pty/.*		MKOLDCOMPAT
#UNREGISTER	^pty/.*		RMOLDCOMPAT
#REGISTER	^misc		MKOLDCOMPAT
#UNREGISTER	^misc		RMOLDCOMPAT

# You may comment these out if you don't use the original "new" names
#REGISTER	.*		MKNEWCOMPAT
#UNREGISTER	.*		RMNEWCOMPAT

# Create compatibility links for broken USB serial driver
#REGISTER	^usb/tts/([0-9]+) CFUNCTION GLOBAL symlink $devname ttyUSB\1
#UNREGISTER	^usb/tts/([0-9]+) CFUNCTION GLOBAL unlink ttyUSB\1

# Create compatibility link for broken misc/net/tun driver (must uncomment the
# MKOLDCOMPAT for misc above if you want to use this)
#REGISTER	^misc/net/tun$	CFUNCTION GLOBAL unlink  net/tun
#REGISTER	^misc/net/tun$	CFUNCTION GLOBAL symlink /dev/$devname net/tun

Anders
-- 
This email was generated using KMail from KDE 3.1.3 on Debian GNU/LinuxReply to: