[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Er pakken installeret (uden root)On Wed, Jul 30, 2003 at 11:28:15AM +0200, Niels L. Ellegaard wrote:
> 
> Hvis jeg kender navnet på en pakke, kan jeg så bruge en apt-kommando
> til at se om pakken er installeret. (Antage at jeg ikke har
> root-passwordet)

Ikke en apt-kommando, men:

    dpkg -l <pakkenavn>

F.eks.

    dpkg -l apache

Se mere i 'man dpkg'

-- 
Rune B. Broberg
Feel free to GPG-encrypt email sent to me.          Keyid: 0x87CD3DBD

Attachment: pgpw0k8ZQzeRv.pgp
Description: PGP signature


Reply to: