[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Er pakken installeret (uden root)Hej,

* Niels L. Ellegaard <gnalle@ruc.dk> [2003-07-30 11:31:29]:
> Hvis jeg kender navnet på en pakke, kan jeg så bruge en apt-kommando
> til at se om pakken er installeret. (Antage at jeg ikke har
> root-passwordet)

Der er sikkert op til flere måder at gøre det på.

En måde at gøre det på, er følgende:


mbp:~$ dpkg -s mozilla-browser | grep ^Status
Status: install ok installed

  - Morten.

-- 
http://mbrix.dk/Reply to: