[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hvorfor kan jeg ikke mounte noget som userOn Mon, 16 Jun 2003 23:54:15 +0200
Anders Ellenshøj Andersen <andersa@fys.ku.dk> wrote:

> jeg skriver mount /cdrom som almindelig bruger så får jeg beskeden
> 
> Only superuser can use mount.
> 
> Hvad der?

Er du medlem af gruppen cdrom?

 - Jonas

-- 
* Jonas Smedegaard - idealist og Internet-arkitekt
* Tlf.: +45 40843136  Website: http://dr.jones.dk/

 - Enden er nær: http://www.shibumi.org/eoti.htm

Attachment: pgpYZ7kNF674V.pgp
Description: PGP signature


Reply to: