[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problema amb el mail: Helo command rejected: Host not foundEl Mon, Dec 12, 2022 at 02:04:56PM +0100, Joan deia:
> En una debian 11 a la que he posat el postfix perquè m'envii el mail
> del sistema (el que arriba a root), tinc aquest error si me l'envio
> al meu mail, que és del mateix domini, però està en una altre màquina
> / subdomini.
> 
> Dec 12 13:37:32 berta postfix/smtpd[16972]: NOQUEUE: reject:
> RCPT from safareig.calbasi.net[75.119.147.123]: 450 4.7.1
> <safareix.calbasi.net>: Helo command rejected: Host not found;

safareig acaba amb g no x.

Vols dir que no has posat l'adreça malament ?

o ho fas expressament, tens un subdomini safareig i un subdomini safareix ?

> from=<joan@safareig.calbasi.net> to=<arbocenc@calbasi.net> proto=ESMTP
> helo=<safareix.calbasi.net>
>
de *g* a *x* 


Reply to: