[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Problema amb el mail: Helo command rejected: Host not foundEn una debian 11 a la que he posat el postfix perquè m'envii el mail
del sistema (el que arriba a root), tinc aquest error si me l'envio
al meu mail, que és del mateix domini, però està en una altre màquina
/ subdomini.

Dec 12 13:37:32 berta postfix/smtpd[16972]: NOQUEUE: reject:
RCPT from safareig.calbasi.net[75.119.147.123]: 450 4.7.1
<safareix.calbasi.net>: Helo command rejected: Host not found;
from=<joan@safareig.calbasi.net> to=<arbocenc@calbasi.net> proto=ESMTP
helo=<safareix.calbasi.net>

Si m'envio missatges de prova a gmail no tinc cap problema.

Teniu idea de què pot passar?

Pd.: uso IspConfig a la màquina receptora, la que gestiona el mail del
meu domini.

-- 
Joan Cervan i Andreu
http://personal.calbasi.net

"El meu paper no és transformar el món ni l'home sinó, potser, el de
ser útil, des del meu lloc, als pocs valors sense els quals un món no
val la pena viure'l" A. Camus

i pels que teniu fe:
"Déu no és la Veritat, la Veritat és Déu"
Gandhi

"Donar exemple no és la principal manera d'influir sobre els altres; és
l'única manera" Albert Einstein

“Lluitarem contra el fort mentre siguem febles i contra nosaltres
mateixos quan siguem forts” Lluís Maria Xirinacs


Reply to: