[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Nomes 1 nucli visible amb processador i7-960Hola, Narcís,

Has repassat que l'actualització de la BIOS no hagi deixat valors de configuració estranys?
De vegades convé restaurar la BIOS a valors de configuració per defecte i reconfigurar. Alguns fabricants de plaques acostumen a indicar-ho en els procediments d'actualització.

A banda, he trobat el manual de la placa base que comentes i hi ha una opció per seleccionar quants nuclis del processador estaran actius.
Ves que no sigui aquesta cosa tan senzilla...

SALUT!
Josep

On Tue, 15 Feb 2022 at 08:41, Narcis Garcia <debianlists@actiu.net> wrote:
He instal·lat Debian GNU/Linux (amd64) sense escriptori en un ordinador
amb placa base «Asus P6TD Deluxe», a la qual vaig actualitzar la BIOS, i
processador central «Intel Core i7-960»
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/37151/intel-core-i7960-processor-8m-cache-3-20-ghz-4-80-gts-intel-qpi.html

Doncs tant amb la comanda «nproc» com al fitxer /proc/cpuinfo veig un
sol nucli de processador, tot i que el fabricant diu que n'hi ha quatre.

Hi tenen alguna cosa a veure aquests missatges d'advertència?

$ sudo journalctl -b -p err
-- Journal begins at Mon 2022-02-14 14:33:50 CET, ends at Tue 2022-02-15
08:36:56 CET. --
-- No entries --

$ sudo journalctl -b -p warning
-- Journal begins at Mon 2022-02-14 14:33:50 CET, ends at Tue 2022-02-15
08:37:00 CET. --
de febr. 15 08:22:59 system kernel: ACPI: No APIC-table, disabling MPS
de febr. 15 08:22:59 system kernel: smpboot: Boot CPU (id 0) not listed
by BIOS
de febr. 15 08:22:59 system kernel: ACPI: setting ELCR to 0200 (from ccb8)
de febr. 15 08:22:59 system kernel: core: CPUID marked event: 'bus
cycles' unavailable
de febr. 15 08:22:59 system kernel: pmd_set_huge: Cannot satisfy [mem
0xe0000000-0xe0200000] with a huge-page mapping due to MTRR override.
de febr. 15 08:22:59 system kernel: ACPI Warning: SystemIO range
0x0000000000000828-0x000000000000082F conflicts with OpRegion
0x0000000000000800-0x000000000000084F (\PMRG) (20200925/utaddress-204)
de febr. 15 08:22:59 system kernel: ACPI Warning: SystemIO range
0x0000000000000530-0x000000000000053F conflicts with OpRegion
0x0000000000000500-0x000000000000053F (\GPS0) (20200925/utaddress-204)
de febr. 15 08:22:59 system kernel: ACPI Warning: SystemIO range
0x0000000000000500-0x000000000000052F conflicts with OpRegion
0x0000000000000500-0x000000000000053F (\GPS0) (20200925/utaddress-204)
de febr. 15 08:22:59 system kernel: lpc_ich: Resource conflict(s) found
affecting gpio_ich
de febr. 15 08:22:59 system kernel: ACPI Warning: SystemIO range
0x0000000000000400-0x000000000000041F conflicts with OpRegion
0x0000000000000400-0x000000000000040F (\SMRG) (20200925/utaddress-204)
de febr. 15 08:22:59 system kernel: r8169 0000:03:00.0: can't disable
ASPM; OS doesn't have ASPM control
de febr. 15 08:23:01 system kernel: resource sanity check: requesting
[mem 0x000c0000-0x000dffff], which spans more than PCI Bus 0000:00 [mem
0x000d0000-0x000dffff window]
de febr. 15 08:23:01 system kernel: caller pci_map_rom+0x7c/0x1d0
mapping multiple BARs
--
Narcis Garcia

--

Narcis Garcia

__________
I'm using this dedicated address because personal addresses aren't masked enough at this mail public archive. Public archive administrator should fix this against automated addresses collectors.--
--
Salutacions...Josep
--

Reply to: