[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

(deb-cat) Nomes 1 nucli visible amb processador i7-960He instal·lat Debian GNU/Linux (amd64) sense escriptori en un ordinador amb placa base «Asus P6TD Deluxe», a la qual vaig actualitzar la BIOS, i processador central «Intel Core i7-960»
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/37151/intel-core-i7960-processor-8m-cache-3-20-ghz-4-80-gts-intel-qpi.html

Doncs tant amb la comanda «nproc» com al fitxer /proc/cpuinfo veig un sol nucli de processador, tot i que el fabricant diu que n'hi ha quatre.

Hi tenen alguna cosa a veure aquests missatges d'advertència?

$ sudo journalctl -b -p err
-- Journal begins at Mon 2022-02-14 14:33:50 CET, ends at Tue 2022-02-15 08:36:56 CET. --
-- No entries --

$ sudo journalctl -b -p warning
-- Journal begins at Mon 2022-02-14 14:33:50 CET, ends at Tue 2022-02-15 08:37:00 CET. --
de febr. 15 08:22:59 system kernel: ACPI: No APIC-table, disabling MPS
de febr. 15 08:22:59 system kernel: smpboot: Boot CPU (id 0) not listed by BIOS
de febr. 15 08:22:59 system kernel: ACPI: setting ELCR to 0200 (from ccb8)
de febr. 15 08:22:59 system kernel: core: CPUID marked event: 'bus cycles' unavailable de febr. 15 08:22:59 system kernel: pmd_set_huge: Cannot satisfy [mem 0xe0000000-0xe0200000] with a huge-page mapping due to MTRR override. de febr. 15 08:22:59 system kernel: ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000828-0x000000000000082F conflicts with OpRegion 0x0000000000000800-0x000000000000084F (\PMRG) (20200925/utaddress-204) de febr. 15 08:22:59 system kernel: ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000530-0x000000000000053F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x000000000000053F (\GPS0) (20200925/utaddress-204) de febr. 15 08:22:59 system kernel: ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x000000000000052F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x000000000000053F (\GPS0) (20200925/utaddress-204) de febr. 15 08:22:59 system kernel: lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich de febr. 15 08:22:59 system kernel: ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000400-0x000000000000041F conflicts with OpRegion 0x0000000000000400-0x000000000000040F (\SMRG) (20200925/utaddress-204) de febr. 15 08:22:59 system kernel: r8169 0000:03:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control de febr. 15 08:23:01 system kernel: resource sanity check: requesting [mem 0x000c0000-0x000dffff], which spans more than PCI Bus 0000:00 [mem 0x000d0000-0x000dffff window] de febr. 15 08:23:01 system kernel: caller pci_map_rom+0x7c/0x1d0 mapping multiple BARs
--
Narcis Garcia

--

Narcis Garcia

__________
I'm using this dedicated address because personal addresses aren't masked enough at this mail public archive. Public archive administrator should fix this against automated addresses collectors.


Reply to: