[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ftpHola, Jordi:

> ja vaig contactar amb Foscam i m'han dit que faci servir gmail
> en lloc de Runbox i es veritat, gmail ho accepta tot.
> Intentaré muntar el servidor de correu a casa, a veure ...

Has considerat provar si amb algun altre proveïdor de correu
també s'accepten els missatges? fastmail, riseup, gmx, etc.

Salut,
Alex

--
  ⢀⣴⠾⠻⢶⣦⠀
  ⣾⠁⢠⠒⠀⣿⡁   Alex Muntada <alexm@debian.org>
  ⢿⡄⠘⠷⠚⠋   Debian Developer 🍥 log.alexm.org
  ⠈⠳⣄⠀⠀⠀⠀

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: