[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (deb-cat) Alentiment de processos amb les hores i els dies2021-08-18, 17:37 (+0200); Narcis Garcia escriu:
> No trobo cap indici del problema en processos que corren, ni res de res.
> Només se m'acudeis que pot ser un defecte del nucli Linux (potser les
> mitigacions per a Intel?), ja que arrencant amb els nuclis més antics
> (4.9 i 4.19) la cosa és més exagerada. Però amb el Linux 5.10 no me'n
> lliuro.
> 
> Algú sap com esbrinar el problema?

Has comprovat l'ús de memòria, cpus, discs, i freqüència del rellotge?

Aquestes serien les primeres coses que miraria... i òbviament la sortida
de dmesg.

Salutacions


Reply to: