[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Configuració Thunderbird
Utilitzo el Thuderbird i no sé trobar la manera per aconseguir que a les llistes de Debian surti el meu nom en comptes de:

debian-user-catalan@lists.debian.org

Sabríeu donar-me una pista ?

--
Jordi Perera


Reply to: