[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Encriptaci d'un disc secundariHola,

On Mar/18/2021, Vicen Rodriguez wrote:

> Jo al portàtil tinc xifrada només una partició que correspon al
> directori '/home' perquè faig servir un programa, que és al '/opt',
> que no funciona correctament si l'arrel també és xifrada.

estrany això que passa! Quin programa és si es pot saber? Saps per què?
és per curiositat si mai em passa sàpiga on mirar...

> Treballo habitualment amb vídeos i no he trobat diferències
> significatives de velocitat en comparació a quan treballava amb el
> mateix ordinador sense tenir cap partició xifrada.

Venia a aquest fil a dir això mateix: jo fa molts anys (des d'abans del
2009, jo crec que pel 2007?) que tinc tot xifrat menys el /boot . Cal?
no, però hi noto poca diferència. Havia fet comparatives fa anys i pel
que jo faig no era massa diferent.

-- 
Carles Pina i Estany
https://carles.pina.cat


Reply to: